Presentation

Lindalens Behandlingshem i Forsa, Hälsingland

Lindalen är ett behandlingshem för människor med alkohol eller andra drogproblem, beläget strax utanför Hudiksvall i Forsa, Hälsingland.
Vår behandling bygger på AA/NA:s 12-stegsprogram, den s.k. Minnesota-modellen.

helsingl

Linblomman, Hälsinglands landskapsblomma

Lindalen består av fyra behandlingsenheter

LINDALEN
  • ABSTINENSBEHANDLING OCH TILLNYKTRING INTAGNINGSAVDELNING OCH UTREDNING
  • MOTIVATIONSPROGRAM
  • BEHANDLINGSAVDELNING FÖR MÄN
  • ADMINISTRATION

LINNÉAGÅRDEN
  • MOTIVATIONSPROGRAM OCH UTREDNING
  • BEHANDLINGSAVDELNING FÖR KVINNOR

KLARAGÅRDEN
  • FÖRLÄNGD BEHANDLING FÖR KVINNOR
  • UTSLUSS FÖR KVINNOR

FORSA FOLKHÖGSKOLA
  • ANHÖRIGPROGRAM