Lindalen – Primärbehandling 12/08/15

Under primärbehandlingen går vi igenom varje individs drogutveckling och arbetar för att skapa förståelse för sjukdomsbegreppet och dess utveckling. Att kunna se sin maktlöshet inför alkohol/droger och ohanterligheten i sitt liv och att mentalt och känslomässigt inse konsekvenserna av sitt drogande/drickande ingår i arbetet. Att kunna ta beslut som gagnar nykter/drogfrihet och att förstå att det gamla sättet att tänka och agera medför destruktiva handlingar, kontra att ett nytt sätt att tänka leder till sundare beslut och beteenden, försöker vi tydliggöra. Känslomässiga svårigheter behöver lyftas upp och bearbetas, för att underlätta nya sundare beteenden/handlingar.

Återfall/varningssignaler och att individen kan se sina återfallsmönster tidigt samt att upparbeta alternativa strategier ingår också behandlingsarbetet under primärbehandlingen. En slutuppgift görs alltid, där individen redovisar sina förberedelser inför utskrivning/hemkomst och vilka livsstilsförändringar som är nödvändiga.

Vid behov av fördjupad behandling finns möjlighet till en fortsättning av behandlingsarbetet genom Håsta HVB och Halvvägshus. Se vidare på hemsidan www.hastahvh.se

Vid funderingar, hör gärna av dig till oss, så berättar vi mer!