Kriminalitetsveckor

20151116_144318

Nya utmaningar

Ett program om Kriminell Livsstil av Gunnar Bergström.

Programmet omfattar Krim 1 och Krim 2 om vardera 1 vecka med ca 1 månad mellan veckorna.

Utdrag ur Krim 1

Klienten genomgår ett program om kriminalitet där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren:

Rättfärdigande.
Avskärmning.
Utvaldhet.
Maktorientering.
Sentimentalitet.
Superoptimism.
Intellektuell.
Osammanhängande.

Dessa mönster använder den kriminelle för att kunna begå brott.

Kort om Krim 2

Handlar om att utmana drivkrafterna och tankemönstren samt att medvetandegöra brottsoffrens påverkan.

Kostnad:

6 000 SEK / vecka och deltagare inklusive helpension.

Möjlighet till Kriminalitetsveckor ges på Håsta HVB och Halvvägshus samt på Klaragården, under den fördjupade behandlingen.