Klaragården – Fördjupad behandling 12/08/15

På Klaragården praktiserar du programmet som du lärt dig i primärbehandlingen. En del av den fördjupade behandlingen handlar om att få större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster, vilket sker under våra temaveckor, Ex. Krim-I och II, VuxnaBarn-, Relations- m.fl.och familjedagar för att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen.

Det är viktigt att tillfriskna fysiskt och psykiskt, och där är kosten av stor betydelse. Eftersom vi äter vår lunch inne på Linnéagården så är kosten väl genomtänkt med en kost som är proteinrik med nyttiga fetter,  rikligt med grönsaker, minimalt med gluten, doxiciclina 100mg, raffinerat socker och så långt det är möjligt oprocessade produkter.

Sammanfattningsvis under behandlingstiden lär vi oss vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner. Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Har du funderingar, så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!