Historik

1988 Anne-Marie Eriksson och läkaren Lennart Holmsten startar Lindalen. Behandling bedrivs enligt 12-stegsmodell (Minnesotamodellen), 10-12 platser, ingen avgiftning.

1989 Stor efterfrågan och en utbyggnad börjar ta fart. Alkoholavgiftning startar i separata lokaler, även nedtrappning av tabletter.

1995 Linnéagården införskaffas och en separat kvinnobehandling kan startas.

1999 Klaragården köpes och blir fördjupad behandling/halvvägshus för kvinnor. Verksamhet bedrivs nu vid fyra olika enheter.

1999 Avgiftningen utvecklas då narkotikaavgiftningarna blir fler och fler.

2002 Vårdflöden analyseras och vårdprogram utarbetas. Landstinget (medicinkliniken) börjar använda Lindalen för avgiftningar i Norra Hälsingland, främst narkotika och läkemedel men även alkohol.

2003 Kvinnobehandlingen expanderar och får nya lokaler och fler vårdplatser.

2004 Landstinget tecknar vårdavtal med Lindalen gällande vårdplatser för avgiftningar i både Hälsingland och Gävleborg.

2007 Den 23 april övertar Peter Wahlstedt och Dan Erixon ägandet av hela verksamheten.

2016 Den 1 januari övertar Dan Erixon ägandet av hela verksamheten.