Förvärv! 09/05/17

Den 3/5 förvärvade Aleris hela vår vårdkedja, d.v.s. Lindalens behandlingshem, Håsta HVB och Halvvägshus, Linnea- och Klaragården. Vi arbetar vidare enligt vårt behandlingskoncept och ser fram emot ett gott samarbete med Aleris!