Enheter kvinnor

Strömbacka Rehab AB:s behandlingsenheter för kvinnor, består idag av två enheter med plats för 16 kvinnor.

Behöver du abstinensbehandling innan du påbörjar din behandling hos kvinnoenheterna, kan du få denna på Lindalens abstinensbehandling.

Vid genomförd/fullföljd behandling och fortsatt drogfrihet tar eftervården vid, samt att du erbjuds två uppföljningsveckor som du själv ansvarar för att boka i samråd med alkohol- och drogterapeuterna på behandlingshemmet.

Linnéagården

Linnéagården är ett behandlingshem enbart för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Här finns plats för 10-12 kvinnor.

Här får du möjlighet att börja prata med andra kvinnor som kan lyssna och förstå eftersom de har samma erfarenheter som dig. Vi hjälper dig att bryta isoleringen och bereda vägen in i gemenskapen. 
Vi erbjuder lugn och ro, ett ställe att börja växa på och hitta tillbaka till livet igen. 
Till vår hjälp har vi Tolvstegsprogrammet, grupper och föreläsningar. Vi jobbar tillsammans utifrån de förutsättningar vi har och hjälper varandra att tillfriskna från alkohol- och eller drogberoende.

Klaragården

Om du behöver mer tid på dig kan vi erbjuda fördjupad behandling vid Klaragården. Här finns plats för 4-6 kvinnor.
 Klaragården ligger bara ett stenkast från Linnéagården. 
I ett boende ”halvvägs ut” från behandlingen planerar vi vidare för livet, fysisk, psykisk hälsa, nätverk, friskvård och stresshantering. Här får du lära dig rutiner och tränar goda vanor och nya beteenden, allt i enlighet med vårdplanen.

Se vidare information om Linnéa- och Klaragården i listen till höger.