Avgiftning och abstinensbehandling

Vi behandlar alla typer av kemiskt beroende och missbruk (läkemedel, narkotika och alkohol).

• Opiater/analgetika: Buprenorfin (subutex, suboxone, m.fl.), tradolan, heroin, metadon, m.fl.
• Bensodiazepiner/sedativa: Xanor, sobril, stesolid, iktorivil, imovane, stilnoct, m.fl.
• THC: Hasch, marijuana och andra cannabinoider.
• Centralstimulantia: Amfetamin, ritalin, m.fl.
• Övrigt: Lyrica, GHB, GBL, Psykofarmaka, ”Internetdroger”.
• Blandmissbruk: Allt ovan.

• Här får du en individuellt anpassad vårdplanering och behandling.
• Du trappas ned i en takt som vi vet att du klarar av.
• Schemalagd rond två gånger per vecka.
• Medicinskt kunnig och behörig personal dygnet runt.

Motivationsbehandlingen sker i grupp men naturligtvis finns det utrymme för enskilda stödsamtal. Gruppbehandlingen varvas med föreläsningar och film. Vi anser att kunskap är viktig del för ditt fortsatta tillfrisknande. På avdelningen använder vi förutom läkemedel även akupunktur och massage för att hjälpa dig att hantera din abstinens.
Motivationsarbetet följer ett schema som rullar en vecka i taget.

Måndagar läggs tyngdpunkten på sjukdomsutvecklingen (missbruksutvecklingen). Detta gör vi med hjälp av den s.k. Jellinek-kurvan (Jellinek var en amerikansk läkare som arbetade med beroendesjukdomen).

Tisdag fortsätter vi med att titta på själva sjukdomsutvecklingen (det bio-kemiska beroendet) vilket hela Tolvstegsbehandlingen vilar på.

Onsdagen ägnar vi åt att prata om våra känslor. Det gör vi därför att det är våra känslor som styr vårt liv när vi är i missbruket, vi flyr från känslorna genom att ta droger.

Torsdag pratar vi om självrespekt, eller kanske hellre vår brist på självrespekt. Det är nämligen så att när vi kommer till behandlingshemmet är en stor del av vår självrespekt ofta utbytt mot självförakt vilket är mycket tungt att bära.

Fredag börjar vi att titta framåt, då är temat Leva nykter. Fredagseftermiddag deltar samtliga inskrivna i något som vi kallar för speakermöte. Då kommer tidigare inskrivna och berättar om hur livet har gestaltat sig för dem sedan de lämnade Lindalen.

Lördag och söndag ägnas åt vila och gemenskap.

Meningen med detta program är förutom att ge kunskap om missbrukets utveckling till beroende även att ingjuta hopp. Vi lär oss att känna tillit till andra människor (och kanske även till oss själva). Vi lättar lite grand på skuldbördan, börjar återfå lite av vår självrespekt. Allt detta tillsammans gör att vi känner oss motiverade till att arbeta vidare mot ett bättre liv i nykterhet.

Vid ett utvecklat beroende uppstår abstinenssymtom när drogen går ur kroppen. Dessa symtom kan vara så svåra att de omöjliggör att avstå från drogen ens under några dygn. Kroppen behöver drogen för att fungera någorlunda normalt.
Abstinensen består av:

Fysiska symtom
Psykiska symtom
Själsliga symtom
Symtom från övriga sinnen (ex känsel)

Vår målsättning med abstinensbehandlingen är:

Förhindra komplikationer.
Lindra svåra abstinenssymtom.
Upprätthålla motivation till drogfrihet.
Direkt kunna deltaga i motivationsprogram.
Minska sena abstinenssymtom.
Fri från abstinens & drogsug optimerar den fortsatta behandlingen.
Påskynda läkning?

Vid funderingar, hör gärna av dig till oss, så berättar vi mer!