Arbetsgivare

Lindalen erbjuder behandling för arbetstagare med alkohol- och drogproblem. Vi ordnar med Läkarutlåtande för förebyggande behandling (sjukskrivning) och genomför nödvändiga medicinska undersökningar. Som arbetsgivare har du alltid en ansvarig kontaktperson som ger dig täta återkopplingar och koordinerar processen.

Kontakta oss för mer information;

Tel: 0650-320 40
Mail: info@lindalen.com

”Beroende kallas ibland förnekelsens sjukdom. Den som är beroende gör oftast allt för att dölja problemet för omgivningen. Förnekelsen, skuld och skam är också orsaken till att alkohol- och drogproblem kan misstas för till exempel stress, utbrändhet och ångest. Och att medarbetare faktiskt dricker och drogar sig till döds på våra arbetsplatser idag”.