Alla våra enheter har nu på prov genomsökts av narkotikahund. Hundsök kommer rutinmässigt att genomföras inom vårdkedjan fortsättningsvis. 28/11/16