Abstinensbehandling

Lindalen har sedan 1988 bedrivit abstinensbehandling och har under dessa år erhållit ovärderliga kunskaper och erfarenheter inom området.
Vi utvecklar och förbättrar oss ständigt i takt med att missbruk och substanser ändras. Vi behandlar alla typer av kemiskt beroende och missbruk (läkemedel, narkotika och alkohol).

”Abstinensbehandling syftar främst till att förhindra krampanfall, delirium tremens och död, men ska också behandla patientens ospecifika symtom och lidande”.

Lindalens intagningsavdelning fungerar också som motivationsenhet till vidare behandling och ett nyktert/drogfritt liv. Hos oss får du hjälp med tillnyktring och abstinensbehandling under medicinskt säkra former. Vi vet hur svår en tillnyktring kan vara och att du kanske inte klarar det själv.

Se vidare information angående vår avgiftning/abstinensbehandling i listen till höger.

Här får du hjälp under värdiga former i den takt Du klarar av.

Infoblad